Alexela Logistics AS

on transiiditerminale ühendava grupi emaettevõte.
Pakume klientidele erinevaid logistilisi lahendusi 
naftasaaduste käitlemisel mitmetes
Põhja-Euroopa sadamates.

Teatame, et AS Alexela Logistics (registrikood 11279011), Aktsiaselts Alexela Terminal (registrikood 10392389) ja Aktsiaselts Alexela Sillamäe (registrikood 11353606) sõlmisid 10.03.2020 ühinemislepingu. Ühinemislepinguga on võimalik tutvuda siin.

Ettevõttest

Oleme tehniliselt suutelised käitlema naftat ja kõiki naftasaaduseid
alates kütteõlist kuni naftakeemiatoodete ja vedelgaasini. Meie
põhiteenused on raudteelogistika korraldamine, kaupade ladustamine
ja neile lisaväärtuse andmine erineva tollirežiimiga terminalides.
Ohutus ja keskkonnakaitse on üks meie põhiväärtuseid.

Grupi terminalid opereerivad ca. 1 000 000 kuupmeetrise mahutipargiga,
mis võimaldab aastas käidelda kuni 15 000 000 tonni naftasaaduseid.
Ettevõtte infosüsteemid tagavad kliendile turvalise ja läbipaistva info ning
kontrolli kauba liikumise, koguse ja kvaliteedi üle. Meie äripraktika on
olnud arendada oma äriprotsesse ja tehnilisi võimalusi vastavalt klientide
kasvavatele vajadustele. Oleme valmis arenema koos oma kliendiga.